Wnioski i druki

Wnioski o finansowanie studiów

Nazwa Plik

Wniosek o stypendium socjalne

pobierz

Wniosek o stypendium specjalne

pobierz

Wniosek o zapomogę pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów dla laureatów i finalistów olimpiad - dotyczy tylko tegorocznych maturzystów pobierz
Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do przyznania świadczeń pomocy materialnych – załącznik nr 16 pobierz
Odwołanie od decyzji Dziekana – załącznik nr 17 pobierz
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – załącznik nr 18  pobierz

 

Druki związane z obroną

Nazwa Plik

Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej

 

Oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej

 

pobierz

 

pobierz

 

Standardy pracy dyplomowej

 

Standardy projektu dyplomowego

pobierz

 

pobierz

Strona tytułowa pracy:

- licencjackiej kierunek Administracja

- licencjackiej kierunek Zarządzanie

- magisterskiej kierunek Administracja

- magisterskiej kierunek Zarządzanie

- magisterskiej (projektowe) kierunek Zarządzanie

 

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

Karta obiegowa pobierz
Druk o zwrot ewentualnej nadpłaty pobierz
   

 

Pozostałe druki

Nazwa Plik
Wzór korespondencji z Władzami Uczelni pobierz

Druk wpłaty

pobierz

Druk o wydanie zaświadczenia

pobierz

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

pobierz

Wniosek o dokonanie płatnego wpisu do indeksu / karty egzaminacyjnej przez Dziekana pobierz