Wyniki egzaminów

Administracja
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I
(sem. I)

 

 

 

 

II
(sem. III)
 

 

III
(sem. V)
   
Studia II stopnia
I
(sem. I)

 

 

 

 

 

 

II
(sem. III)

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I
(sem. I)

 

 

II
(sem. III)

 

 

III
(sem. V)

 

 

Studia II stopnia
I
(sem. I)

 

 

II
(sem. III)