Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Data: 
2018-05-27 15:30:00

W niedzielę 27 maja, o godzinie 15.30, w sali 11 odbędzie się 14. edycja Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom, którą poprowadzi prof. dr hab. Hubert Witczak.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie opracowywania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej. W ramach konferencji mogą być prezentowane prace dyplomowe, które zostaną złożone i będą bronione w danym roku akademickim przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Prace dyplomowe na konferencję mogą zgłaszać promotorzy, mentorzy lub ich autorzy w terminie do 20 maja 2018 r.. Zgłoszenie powinno obejmować: imię/-ona i nazwisko/a autora/ów, kierunek, rok i semestr studiów, e-mail; informacje o mentorze/promotorze; temat wystąpienia oraz prezentację multimedialną, którą należy dostarczyć w terminie do 20 maja 2018 r.. Wystąpienie podczas konferencji może trwać maksymalnie 10 minut.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji dostępnym na Platformie Moodle.

Zgłoszenia oraz prezentację należy przesłać na adres: rektorat@wszib.com.pl