Dyżury wykładowców

Dyżury Wykładowców odbywają się w budynku dydaktycznym przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu

 

Dyżur Dzień Od Do Miejsce
Władze

Rektor WSZiB w Poznaniu

Prof. WSZiB dr Ryszard Groszak

ryszard.groszak@wszib.com.pl

13.01.2019

19.01.2019

26.01.2019

13.30

14.00

14.00

14.30

15.00

15.00

pokój 105

tel. 61 835 17 51

Prorektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Orliński

ryszard.orlinski@wszib.com.pl

18.10.2018

21.10.2018

25.10.2018

04.11.2018

08.11.2018

27.11.2018

15.12.2018

10.01.2019

16.01.2019

20.01.2019

23.01.2019

30.01.2019

12.00

15.00

13.30

12.00

13.00

13.00

12.00

14.00

14.30

15.30

14.30

14.30

13.00

16.00

14.30

13.00

14.00

14.00

13.00

15.00

15.30

16.30

15.30

15.30

 

pokój 110

tel. 61 835 17 51

Dziekan Wydziału Zarządzania

i Administracji

Prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik

malgorzata.michalik@wszib.com.pl

piątek

4.01.2019

11.01.2019

18.01.2019

25.01.2019

1.02.2019

weekend

12.01.2019

19.01.2019

26.01.2019

 

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

 

13.30

14.00

11.00

 

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

 

14.30

15.00

12.00

pokój 106

tel. 61 835 17 51

 

Wykładowcy

mgr Bartłomiej Andrusiewicz

bartlomiej.andrusiewicz@wszib.com.pl

25.11.2018

26.01.2019

 

11.00

15.30

 

11.45

16.15

s. 10

s. 109

inż. Maciej Banaszak

maciej.banaszak@wszib.com.pl

       

mgr Agnieszka Baśkiewicz

agnieszka.baskiewicz@wszib.com.pl

 

     

mgr inż. Adam Baśkiewicz

adam.baskiewicz@wszib.com.pl

18.11.2018

16.12.2018

15.30

15.30

16.15

16.15

s. 10 

s.111

Prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann

olaf.bergmann@wszib.com.pl

19.01.2019

12.00 12.45 s. 108

dr hab. Maciej Błaszak

maciej.blaszak@wszib.com.pl

9.12.2018

26.01.2019

12.00

12.00

12.45

12.45

s.  108

s. 202

mgr Tomasz Boruch

tomasz.boruch@wszib.com.pl

1.12.2018

12.01.2019

13.45

14.40

14.30

15.15

s. 14

s. 10

mgr Tomasz Borucki

tomasz.borucki@wszib.com.pl

1.12.2018

12.01.2019

14.30

14.30

15.15

15.15

s. 101

s.101

mgr inż. Artur Brzęczkowski

artur.brzeczkowski@wszib.com.pl

16.12.2018

27.01.2019

15.30

17.15

16.15

18.00

s. 12

  s. 103

dr Andrzej Cieśla

andrzej.ciesla@wszib.com.pl

 

     

dr Artur Dembny

artur.dembny@wszib.com.pl

       

mgr Anna Garstecka

anna.garstecka@gazeta.pl

24.11.2018

19.01.2019

13.45

12.00

14.30

12.45

s. 12

  s. 104

mgr Błażej Goraj

blazej.goraj@wszib.com.pl

1.12.2018

19.00 19.45 s. 108

dr Krzysztof Hajdrowski 

krzysztof.hajdorwski@wszib.com.pl

12.01.2019 12.00 12.45 s. 108

mgr Hanna Hanć

hanna.hanc@wszib.com.pl

21.10.2018

12.01.2019

15.30

12.45

16.15

13.30

s. 108

 s. 111

dr Bartłomiej Juras

bartlomiej.juras@wszib.com.pl

21.10.2018

24.11.2018

13.01.2019

12.45

16.15

12.45

13.30

17.00

13.30

s. 104

s. 111

s. 108

mgr Michał Kamiński

michal.kaminski@wszib.com.pl

       

mgr Jakub Kapusto

tel. 514 199 663

9.12.2018

20.01.2019

9.00

9.00

9.45

9.45

s.104

s.108

Prof. WSZiB dr Józef Karpiński

jozef.karpinski@wszib.com.pl

24.11.2018

12.01.2019

26.01.2019

15.30

15.30

15.30

16.15

16.15

16.15

s. 12

s.108

s. 14

dr Jerzy Kaus

jerzy.kaus@wszib.com.pl

21.10.2018

1.12.2018

12.01.2019

13.45

12.00

13.45

14.30

12.45

14.30

s. 109

s. 108

s. 108

Prof. WSZiB dr Danuta Klucz

danuta.klucz@wp.pl

20.10.2018

1.12.2018

12.00

12.45

12.45

13.30

s. 108

s. 104

dr Barbara Kobusiewicz

barbara.kobusiewicz@wszib.com.pl

24.11.2018

11.30 12.30 s.103

Prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

bkola@poczta.onet.pl

17.11.2018

18.11.2018

8.12.2018

12.45

15.30

14.30

13.30

16.15

15.15

s.11

s. 104

s. 108

dr Leszek Kowalski

leszek.kowalski@wszib.com.pl

       

dr hab. Marek Krzymkowski

marek.krzymkowski@wszib.com.pl

       

mgr inż. Paulina Lassocińska

paulina.lassocinska@wszib.com.pl

2.12.2018

12.01.2019

13.00

16.00

14.00

17.00

s.108

s.101

mgr Jakub Lesiński

jakub.lesinski@wszib.com.pl

4.11.2018

12.01.2019

12.00

19.00

12.45

19.45

s. 202

s. 111

dr Piotr Lissoń

piotr.lisson@wszib.com.pl

9.12.2018

19.01.2019

11.00

14.30

11.45

15.15

 s. 108

s. 109

dr Justyna Majchrzak-Lepczyk  

justyna.majchrzak-lepczyk@wszib.com.pl

17.11.2018

2.12.2018

12.00

10.15

12.45

11.00

s. 108

s. 108

dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

alicja.malewicz-pelczynska@wszib.com.pl

28.10.2018

2.12.2018

17.15

11.00

18.00

11.45

s. 103

s. 103

mgr Tadeusz Malinowski

tadeusz.malinowski@wszib.com.pl

15.12.2018

11.00 12.00 s.102

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

edyta.malecka-ziembinska@wszib.com.pl

13.01.2019 13.45 14.30 s. 101

Prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

magdalena.mazik-gorzelanczyk@wszib.com.pl

2.12.2018

27.01.2019

12.00

15.30

12.45

16.15

s. 102

s. 108

dr Bartosz Mazurkiewicz

bartosz.mazurkiewicz@wszib.com.pl

16.12.2018 17.15 18.00 s. 102

mgr Łukasz Mieloch

l.mieloch@mieloch-adwokaci.pl

24.11.2018

2.12.2018

26.01.2019

13.45

17.15

14.30

14.30

18.00

15.15

s. 111

s. 108

 s. 12

Zofia Milewska

zofia.milewska@wszib.com.pl

 

     
prof. dr hab. Henryk Mruk

18.11.2018

13.01.2019

12.00

12.00

12.45

12.45

s. 102

s. 101

mgr Bartosz Nowak

bartosz.nowak@wszib.com.pl

2.12.2018

27.01.2018

15.30

13.45

17.00

15.15

s. 108

s. 108

mgr Paweł Nowak

pawel.nowak@wszib.com.pl

14.10.2018

25.11.2018

15.30

15.30

16.15

16.15

s. 11

s. 101

Prof. WSZiB dr hab. Przemysław Ostojski

01.12.2018

26.01.2019

11.00

13.45

11.45

14.30

s. 102

s. 202

dr Piotr Pagórski

ppp54@poczta.onet.pl

24.11.2018

20.01.2019

12.45

14.30

13.30

15.15

s.103

s. 10

dr Edward Pałka

paled@tlen.pl

1.12.2018

26.01.2019

11.00

11.00

11.45

11.45

s.104

s.13

mgr inż. Michał Pietrzyk

michal.pietrzyk@wszib.com.pl

12.01.2019

12.00 12.45

s. 101

dr Jarosław Przybyła

jaroslaw.przybyla@wszib.com.pl

28.10.2018

9.12.2018

27.01.2019

15.30

11.00

10.30

16.15

11.45

11.45

s. 13

s. 11

s.104

dr Małgorzata Ratajczak

malgorzata.ratajczak@wszib.com.pl

18.11.2018

13.01.2019

17.15

12.00

18.00

12.45

s. 13

s. 104

dr Paweł Romanow

pawel.romanow@wsl.com.pl

 

     

mgr Artur Różycki

artur.rozycki@wszib.com.pl

 

     

dr Tomasz Sierpowski

tomasz.sierpowski@wszib.com.pl

13.01.2019

19.00 19.45 s. 12

mgr Arkadiusz Skomra

arkadiusz.skomra@wszib.com.pl

17.11.2018

16.12.2018

12.00

13.45

12.45

14.30

s. 101

s. 11

dr Barbara Sobkowiak

b.sobkowiak@wp.pl

barbara.sobkowiak@wszib.com.pl

12.01.2019

12.45 13.30 s. 202

dr Piotr Struś

piotr.strus@wszib.com.pl

 

     

dr Krzysztof Szwarc

krzysztof.szwarc@wszib.com.pl

 

     

mgr Piotr Ślęzak

piotr.slezak@wszib.com.pl

24.11.2018

12.45 13.30 s. 102
Prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak        

mgr Jadwiga Wolak

jadwiga.wolak@wszib.com.pl

13.10.2018

1.12.2018

26.01.2019

12.00

12.00

17.15

12.45

12.45

18.00

s. 104

s. 14

s. 104

mgr inż. Rafał Zahorski

rafal.zahorski@wszib.com.pl

24.11.2018

16.12.2018

12.45

11.00

13.30

11.45

s.  108

s. 103

mgr Krzysztof Zieliński

krzysztof.zielinski@rpwe.pl

28.10.2018

12.01.2019

14.30

16.15

15.15

17.00

s. 111

s. 108

mgr Agnieszka Żyro

agnieszka.zyro@wszib.com.pl