Dyżury wykładowców

Dyżury Wykładowców odbywają się w budynku dydaktycznym przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu

 

Dyżur Dzień Od Do Miejsce
Władze

Rektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Groszak

ryszard.groszak@wszib.com.pl

6.10.2018

13.10.2018

20.10.2018

27.10.2018

13.00

14.00

14.30

14.00

14.00

15.00

15.30

15.00

pokój 105

tel. 61 835 17 51

Prorektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Orliński

ryszard_orlinski@poczta.onet.pl

18.10.2018

21.10.2018

25.10.2018

04.11.2018

08.11.2018

27.11.2018

15.12.2018

10.01.2019

16.01.2019

20.01.2019

23.01.2019

30.01.2019

12.00

15.00

13.30

12.00

13.00

13.00

12.00

14.00

14.30

15.30

14.30

14.30

13.00

16.00

14.30

13.00

14.00

14.00

13.00

15.00

15.30

16.30

15.30

15.30

 

pokój 110

tel. 61 835 17 51

Dziekan Wydziału Zarządzania

i Administracji

dr Małgorzata Michalik

michalik.mmm@gmail.com

malgorzata.michalik@wszib.com.pl

piątek

12.10.2018

19.10.2018

26.10.2018

weekend

7.10.2018

13.10.2018

20.10.2018

27.10.2018

 

13.00

13.00

13.00

 

11.00

15.00

12.00

11.00

 

14.00

14.00

14.00

 

12.00

16.00

13.00

12.00

pokój 106

tel. 61 835 17 51

 

Wykładowcy

mgr Bartłomiej Andrusiewicz

bartlomiej.andrusiewicz@wszib.com.pl

25.11.2018

26.01.2019

 

11.00

15.30

 

11.45

16.15

s. 10

s. 109

inż. Maciej Banaszak

maciej.banaszak@wszib.com.pl

       

mgr Agnieszka Baśkiewicz

agnieszka.baskiewicz@wszib.com.pl

 

     

mgr inż. Adam Baśkiewicz

adam.baskiewicz@wszib.com.pl

18.11.2018

16.12.2018

15.30

15.30

16.15

16.15

s. 10 

s.111

dr hab. Olaf Bergmann

olafber@tlen.pl

19.01.2019

12.00 12.45 s. 108

mgr Wiesław Biernacki

wieslaw.biernacki@wszib.com.pl

 

     

dr hab. Maciej Błaszak

maciej.blaszak@wszib.com.pl

9.12.2018

26.01.2019

12.00

12.00

12.45

12.45

s.  108

s. 202

mgr Tomasz Boruch

tomasz.boruch@wszib.com.pl

1.12.2018

12.01.2019

13.45

14.40

14.30

15.15

s. 14

s. 10

mgr Tomasz Borucki

(Koordynator Przedmiotów Praktycznych -
Warsztatów i Projektów)

tomasz.borucki@wszib.com.pl

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Artur Brzęczkowski

artur.brzeczkowski@wszib.com.pl

16.12.2018

27.01.2019

15.30

17.15

16.15

18.00

s. 12

  s. 103

dr Andrzej Cieśla

andrzej.ciesla@wszib.com.pl

 

     

dr Artur Dembny

artur.dembny@wszib.com.pl

       

dr Jacek Dubisz

jacek.dubisz@wszib.com.pl

 

     

mgr Anna Garstecka

anna.garstecka@gazeta.pl

24.11.2018

19.01.2019

13.45

12.00

14.30

12.45

s. 12

  s. 104

mgr Błażej Goraj

blazej.goraj@wszib.com.pl

1.12.2018

19.00 19.45 s. 108

mgr Anna Grala

anna.grala@wszib.com.pl

 

     

dr Krzysztof Hajdrowski 

krzysztof.hajdorwski@wszib.com.pl

12.01.2019 12.00 12.45 s. 108

mgr Hanna Hanć

hanna.hanc@wszib.com.pl

21.10.2018

12.01.2019

15.30

12.45

16.15

13.30

s. 108

 s. 111

dr Bartłomiej Juras

bartlomiej.juras@wszib.com.pl

21.10.2018

24.11.2018

13.01.2019

12.45

16.15

12.45

13.30

17.00

13.30

s. 104

s. 111

s. 108

mgr Michał Kamiński

michal.kaminski@wszib.com.pl

       

mgr Jakub Kapusto

tel. 514 199 663

 

     

dr Józef Karpiński

j.karpinski@ue.poznan.pl

jozef.karpinski@wszib.com.pl

24.11.2018

12.01.2019

26.01.2019

10.15

15.30

15.30

11.00

16.15

16.15

s. 108

s.108

s. 14

dr Jerzy Kaus

JerzyKaus@tlen.pl

21.10.2018

1.12.2018

12.01.2019

13.45

12.00

13.45

14.30

12.45

14.30

s. 109

s. 108

s. 108

dr Danuta Klucz

danuta.klucz@wp.pl

20.10.2018

1.12.2018

12.00

17.15

12.45

18.00

s. 108

s. 108

dr Barbara Kobusiewicz

basia.kobusiewicz@poczta.onet.pl

barbara.kobusiewicz@wszib.com.pl

 

     

dr hab. Bartosz Kołaczkowski

bkola@poczta.onet.pl

17.11.2018

18.11.2018

8.12.2018

12.45

15.30

14.30

13.30

16.15

15.15

s.11

s. 104

s. 108

dr Leszek Kowalski

leszek.kowalski@wszib.com.pl

       
mgr Fryderyk Kriger        

dr hab. Marek Krzymkowski

marek.krzymkowski@wszib.com.pl

       

mgr inż. Paulina Lassocińska

paulina.lassocinska@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Jakub Lesiński

jakub.lesinski@wszib.com.pl

4.11.2018

12.01.2019

12.00

19.00

12.45

19.45

s. 202

s. 111

dr Piotr Lissoń

piotr.lisson@wszib.com.pl

9.12.2018

19.01.2019

11.00

14.30

11.45

15.15

 s. 108

s. 109

prof. dr hab. Zbigniew Łucki        

dr Jerzy Majcher

jerzy.majcher@wszib.com.pl

 

     

dr Justyna Majchrzak-Lepczyk  

justyna.majchrzak-lepczyk@wszib.com.pl

17.11.2018

2.12.2018

12.00

10.15

12.45

11.00

s. 108

s. 108

dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

alicja.malewicz-pelczynska@wszib.com.pl

28.10.2018

2.12.2018

17.15

11.00

18.00

11.45

s. 103

s. 103

mgr Tadeusz Malinowski

tadeusz.malinowski@wszib.com.pl

 

     

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

edyta.malecka-ziembinska@wszib.com.pl

13.01.2019 13.45 14.30 s. 101

dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

magda.mazik@wp.pl

2.12.2018

27.01.2019

12.00

15.30

12.45

16.15

s. 102

s. 108

dr Bartosz Mazurkiewicz

bartosz.mazurkiewicz@wszib.com.pl

16.12.2018 17.15 18.00 s. 102

dr Agata Michalska-Olek

agata.michalska-olek@wszib.com.pl

 

     

mgr Łukasz Mieloch

l.mieloch@mieloch-adwokaci.pl

24.11.2018

2.12.2018

26.01.2019

13.45

17.15

14.30

14.30

18.00

15.15

s. 111

s. 108

 s. 12

Zofia Milewska

zofia.milewska@wszib.com.pl

 

     

mgr Bartosz Nowak

bartosz.nowak@wszib.com.pl

 

     

mgr Paweł Nowak

pawel.nowak@wszib.com.pl

14.10.2018

25.11.2018

15.30

15.30

16.15

16.15

s. 11

s. 101

dr Piotr Pagórski

ppp54@poczta.onet.pl

24.11.2018

20.01.2019

12.45

14.30

13.30

15.15

s.103

s. 10

dr Edward Pałka

paled@tlen.pl

 

     
prof. dr hab. Maria Piechowiak        

mgr Michał Pietrzyk

michal.pietrzyk@wszib.com.pl

12.01.2019

12.00 12.45

s. 103

dr Jarosław Przybyła

jaroslaw.przybyla@wszib.com.pl

28.10.2018

9.12.2018

15.30

11.00

16.15

11.45

s. 13

s. 11

mgr Maciej Ratajczak

maciej.ratajczak@wszib.com.pl

 

     

dr Małgorzata Ratajczak

malgorzata.ratajczak@wszib.com.pl

18.11.2018

13.01.2019

17.15

12.00

18.00

12.45

s. 102

s. 104

mgr Piotr Reszelski

piotr.reszelski@gmail.com

 

     

dr Paweł Romanow

pawel.romanow@wsl.com.pl

 

     

mgr Artur Różycki

artur.rozycki@wszib.com.pl

 

     

dr Tomasz Sierpowski

tomasz.sierpowski@wszib.com.pl

13.01.2019

19.00 19.45 s. 12

mgr Arkadiusz Skomra

arkadiusz.skomra@wszib.com.pl

17.11.2018

16.12.2018

12.00

13.45

12.45

14.30

s. 101

s. 11

dr Barbara Sobkowiak

b.sobkowiak@wp.pl

barbara.sobkowiak@wszib.com.pl

12.01.2019

12.45 13.30 s. 202

dr Piotr Struś

piotr.strus@wszib.com.pl

 

     

dr Krzysztof Szwarc

krzysztof.szwarc@wszib.com.pl

 

     

mgr Piotr Ślęzak

piotr.slezak@wszib.com.pl

24.11.2018

12.45 13.30 s. 102
dr hab. Jarosław Werbowski        
dr hab. Zbysław Wojtkowiak        
mgr Jadwiga Wolak

13.10.2018

1.12.2018

26.01.2019

12.00

12.00

17.15

12.45

12.45

18.00

s. 104

s. 14

s. 104

mgr inż. Rafał Zahorski

rafal.zahorski@wszib.com.pl

24.11.2018

16.12.2018

12.45

11.00

13.30

11.45

s.  108

s. 103

mgr Krzysztof Zieliński

krzysztof.zielinski@rpwe.pl

28.10.2018

13.01.2019

14.30

11.00

15.15

11.45

s. 111

s. 10

mgr Agnieszka Żyro

agnieszka.zyro@wszib.com.pl