Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 9/19 z dnia 30.07.2019

Stypendia w roku akademickim 2019/2020

Wnioski na stypendia będą przyjmowane w okresie 1 -20 październik 2019.


Druki wniosków do pobrania oraz zasady przyznawania świadczeń będą dostępne na stronie Uczelni
pod koniec września 2019.

Wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania
stypendium socjalnego wynosi maksymalnie 1050 zł.

 

Minimalna średnia ocen za rok akademicki 2018/2019 uprawniająca do ubiegania się o stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce wynosi:


 kierunek administracja - 4,70
 kierunek zarządzanie – 4,80

 

OGŁOSZENIE 8/19 z dnia 25.07.2019

Przypominamy, że ODBIÓR DYPLOMÓW odbywa się zgodnie z harmonogramem - > TUTAJ

 

OGŁOSZENIE 7/19 z dnia 13.06.2019

Ważna informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej – TUTAJ.

 

OGŁOSZENIE 6/19 z dnia 7.06.2019

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia (stypendia) w r.a. 2019/2020

 

OGŁOSZENIE 5/19 z dnia 16.05.2019

Wybór: specjalności, formy realizowania seminarium, przedmiotu kierunkowego i lektoratu językowego dostępne są na platofrmie Moodle.
Termin wyboru mija 26.05.2019 

 

OGŁOSZENIE 4/19 z dnia 14.05.2019

Planowane terminy obron:

Administracja

Zarządzanie 

 

OGŁOSZENIE 3/19 z dnia 14.03.2019

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej/projektu dyplomowego (2018/2019)


OGŁOSZENIE 2/19 z dnia 14.03.2019

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2018/2019) - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia oraz II semestru studiów drugiego stopnia      

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2018/2019) - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia

 

OGŁOSZENIE 1/19 z dnia 17.01.2019

Wybrane przedmioty i warsztaty na semestr letni r.a.2018/2019

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - „Zarządzanie stresem”
- studia drugiego stopnia semestr 1 – „Ochrona informacji”


Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 – „Podstawy kalkulacji w biznesie”
- studia pierwszego stopnia semestr 3 – „Prawo karno skarbowe” i „Zarządzanie czasem”
- studia drugiego stopnia semestr 1 – „Finanse w praktyce menedżerskiej”, "Innowacyjne techniki rozwiązywania problemów"

 

OGŁOSZENIE 16/18 z dnia 16.11.2018

Wybór przedmiotu, warsztatu na semestr letni r.a.2018/2019

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia drugiego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu 


Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia pierwszego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru przedmiotów 
- studia drugiego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu 


Deklaracje wyboru prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta (osobiście, mailowo, pisemnie) w terminie do 16.12.2018.

Dane kontaktowe:
Centrum Obsługi Studenta 
ul. Robocza 4, budynek dydaktyczny pokój nr 3 
cos@wszib.com.pl

 

OGŁOSZENIE 15/18 z dnia 16.11.2018

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2018/2019

 

OGŁOSZENIE 14/18 z dnia 16.11.2018

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM REKTORA za rok akademicki 2017/2018

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM SPECJALNE na rok akademicki 2018/2019

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM SOCJALNE na rok akademicki 2018/2019

 

Lista studentów, których WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA zostały rozpatrzone NEGATYWNIE

 

OGŁOSZENIE 13/18 z dnia 21.09.2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. -  3.399 zł (jest to dochód roczny).

 

OGŁOSZENIE 12/18 z dnia 21.09.2018

Stypendia socjalne w r.a.2018/2019

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów w r.a.2018/2019

 

OGŁOSZENIE 11/18 z dnia 19.07.2018

Dyplomy ukończenia studiów wyższych (obrony z czerwca i lipca br.) mogą Państwo odebrać wcześniej, tzn.

- w piątek (20.07.2018) godz.9.00 - 17.30

- w sobotę (21.07.2018) godz. 9.00 - 17.30,  oraz zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem (terminy i warunki odbioru dyplomu). 

Przypominam Państwu, iż w sierpniu Dziekanat jest nieczynny i nie będzie możliwości odbioru dyplomu w tym miesiącu. 

 

OGŁOSZENIE 10/18 z dnia 13.07.2018

Wybrane przedmioty na semestr zimowy r.a.2018/2019

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 2 - Finanse publiczne
- studia drugiego stopnia semestr 2 - Prawo rodzinne i spadkowe

Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 2 - Badania marketingowe 
- studia pierwszego stopnia semestr 4 - Badania marketingowe, Prawo podatkowe
- studia drugiego stopnia semestr 2 - Ochrona praw konsumenta

 

OGŁOSZENIE 9/18 z dnia 4.07.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat w niedziele (8.07.2018, 15.07.2018, 22.07.2018) jest nieczynny.

 

OGŁOSZENIE 8/18 z dnia 16.05.2018

W weekend 19-20.05.2018 Dziekanat jest nieczynny.

 

OGŁOSZENIE 7/18 z dnia 4.05.2018

Wybór seminarium na semestr zimowy r.a.2018/2019

Kierunek Administracja:
- studia drugiego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru seminarium


Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 4 - deklaracja wyboru seminarium
- studia drugiego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru seminarium


Deklaracje wyboru prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta (osobiście, mailowo, pisemnie) w terminie do 20.05.2018.

Dane kontaktowe:
Centrum Obsługi Studenta 
ul. Robocza 4, budynek dydaktyczny pokój nr 3 
cos@wszib.com.pl

 

OGŁOSZENIE 6/18 z dnia 28.04.2018

Wybór przedmiotu, warsztatu, lektoratu i specjalności na semestr zimowy r.a.2018/2019

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru przedmiotu i lektoratu
- studia drugiego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru przedmiotu i warsztatu oraz specjalności


Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru przedmiotu i lektoratu
- studia pierwszego stopnia semestr 4 - deklaracja wyboru przedmiotów 
- studia drugiego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru przedmiotu i języka oraz specjalności


Deklaracje wyboru prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta (osobiście, mailowo, pisemnie) w terminie do 27.05.2018.

Dane kontaktowe:
Centrum Obsługi Studenta 
ul. Robocza 4, budynek dydaktyczny pokój nr 3 
cos@wszib.com.pl

 

OGŁOSZENIE 5/18 z dnia 28.04.2018

Prognozowane terminy obron:

                Administracja

                Zarządzanie

 

OGŁOSZENIE 4/18 z dnia 13.04.2018

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej/projektu dyplomowego (2017/2018)


OGŁOSZENIE 3/18 z dnia 13.04.2018

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2017/2018) - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia oraz II semestru studiów drugiego stopnia      

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2017/2018) - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia

 

OGŁOSZENIE 2/18 z dnia 16.02.2018

Wybrane przedmioty na semestr letni r.a.2017/2018

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - Zarządzanie czasem
- studia drugiego stopnia semestr 1 - Ochrona informacji

Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - Podstawy kalkulacji w biznesie 
- studia pierwszego stopnia semestr 3 - Zarządzanie czasem 
- studia drugiego stopnia semestr 1 - Finanse w praktyce menedżerskiej
- studia drugiego stopnia semestr 3 - E-biznes, Zarządzanie stresem, Ochrona praw konsumenta 

 

OGŁOSZENIE 1/18 z dnia 16.02.2018

W dniu 23.02.2018 ARCHIWUM uczelni jest nieczynne

 

OGŁOSZENIE 16/17 z dnia 17.11.2017

Wybór przedmiotu, warsztatu i specjalności na semestr letni r.a.2017/2018

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia pierwszego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru specjalności, opis specjalności
- studia drugiego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia drugiego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru warsztatu

Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia pierwszego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru przedmiotu i specjalności, opis specjalności  
- studia pierwszego stopnia semestr 5 - deklaracja wyboru warsztatu
- studia drugiego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia drugiego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru przedmiotu


Deklaracje wyboru prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta (osobiście, mailowo, pisemnie) w terminie do 17.12.2017.

Dane kontaktowe:
Centrum Obsługi Studenta 
ul. Robocza 4, budynek dydaktyczny pokój nr 3 
cos@wszib.com.pl

 

OGŁOSZENIE 15/17 z dnia 17.11.2017

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM REKTORA za rok akademicki 2016/2017

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM SPECJALNE na rok akademicki 2017/2018

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM SOCJALNE na rok akademicki 2017/2018

 

Lista studentów, których WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA zostały rozpatrzone NEGATYWNIE

Lista studentów, których WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE zostały rozpatrzone NEGATYWNIE

 

OGŁOSZENIE 14/17 z dnia 16.11.2017

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018

 

OGŁOSZENIE 13/17 z dnia 13.10.2017

UWAGA STUDENCI - UBEZPIECZENIE NNW 

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS  >> pobierz

Informacje o opcji ochrona - EDU PLUS  >> pobierz

Szczególowy zakres ochrony ubezpieczeniowej - opcja ochrona EDU PLUS  >> pobierz

Druk zgłoszeniowy NNW  >> pobierz

 

OGŁOSZENIE 12/17 z dnia 13.10.2017

XXI edycja programu "WOLONTARIAT W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM" rusza w listopadzie 2017r.

Uwaga!  Rekrutacja do XXI edycji programu trwa do 22 października 2017r.

 

OGŁOSZENIE 11/17 z dnia 26.09.2017

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. -  2.577 zł (jest to dochód roczny).

 

OGŁOSZENIE 10/17 z dnia 26.09.2017

Stypendia socjalne w r.a.2017/2018

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów w r.a.2017/2018

 

OGŁOSZENIE 9/17 z dnia 8.09.2017 

Uprzejmie informujemy, że plany zajęć dostępne będą na platformie Moodle po 19.09.2017.
W związku z licznymi zapytaniami dot. pierwszego zjazdu informujemy, iż w terminie 30.09-01.10.2017 swój pierwszy zjazd mają następujące semestry:

 na kierunku Zarządzanie:

  • 3 semestr studia I stopnia tryb niestacjonarny
  • 3 semestr studia II stopnia tryb niestacjonarny (1 zjazd 7/8.10.2017 - zmiana)

 na kierunku Administracja:

  • 3 semestr studia I stopnia tryb niestacjonarny
  • 5 semestr studia I stopnia tryb niestacjonarny na odległość
  • 3 semestr studia II stopnia tryb niestacjonarny

 

OGŁOSZENIE 8/17 z dnia 30.06.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 9.07.2017 do 31.07.2017 Uczelnia w niedziele (9.07.2017, 16.07.2017, 23.07.2017, 30.07.2017) jest nieczynna.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW - Biuro Rekrutacji jest czynne od maja do października

 

OGŁOSZENIE 7/17 z dnia 26.05.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że uległo zmianie Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat dodatkowych za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 26 maja 2017 r . 

 

OGŁOSZENIE 6/17 z dnia 19.05.2017r.​

Uchwała Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Studiow

 

OGŁOSZENIE 5/17 z dnia 21.04.2017r.

Wybór lektoratu, warsztatu, specjalności i seminarium na semestr zimowy r.a.2017/2018

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru lektoratu
- studia pierwszego stopnia semestr 4 - deklaracja wyboru warsztatu

Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru lektoratu 
- studia pierwszego stopnia semestr 4 - deklaracja wyboru seminarium i warsztatu
- studia drugiego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru specjalności i seminarium


Deklaracje wyboru prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta (osobiście, mailowo, pisemnie) w terminie do 21.05.2017.

Dane kontaktowe:
Centrum Obsługi Studenta 
ul. Robocza 4, budynek dydaktyczny pokój nr 3 
cos@wszib.com.pl

 

OGŁOSZENIE 4/17 z dnia 5.04.2017r.

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej/projektu dyplomowego (2016/2017)

 

OGŁOSZENIE 3/17 z dnia 31.03.2017r.

Rozliczenie finansowe studentów ostatnich semestów:

- Administracja pierwszego stopnia sem. 6 - tryb niestacjonarny
- Administracja pierwszego stopnia sem. 6 - tryb niestacjonarny na odległość 
- Administracja drugiego stopnia sem. 4 - tryb niestacjonarny
- Administracja drugiego stopnia sem. 4 - tryb niestacjonarny na odległość 

- Zarządzanie drugiego stopnia sem. 4 - tryb niestacjonarny
- Zarządzanie drugiego stopnia sem. 4 - tryb niestacjonarny na odległość 

OGŁOSZENIE 2/17 z dnia 30.03.2017r.

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2016/2017) - dotyczy semestrów: II i IV studiów pierwszego stopnia i II studiów drugiego stopnia      

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2016/2017) - dotyczy semestrów: VI studiów pierwszego stopnia i IV studiów drugiego stopnia

 

OGŁOSZENIE 1/17 z dnia 10.03.2017r.

XX edycja programu "WOLONTARIAT W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM" rusza w kwietniu 2017r.

Uwaga!  Rekrutacja do XX edycji programu trwa do 19 marca 2017r.

 

OGŁOSZENIE 20/16 z dnia 9.12.2016r.

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

 

OGŁOSZENIE 19/16 z dnia 19.11.2016r.

Wybór przedmiotu, warsztatu i specjalności na semestr letni r.a.2016/2017

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru warsztatu
- studia pierwszego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru warsztatu
- studia pierwszego stopnia semestr 5 - deklaracja wyboru przedmiotu 
- studia drugiego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu i specjalności 
- studia drugiego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru warsztatu

Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia pierwszego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru przedmiotu i warsztatu, deklaracja wyboru specjalności (aktu.25.11.2016)
- studia pierwszego stopnia semestr 5 - deklaracja wyboru warsztatu
- studia drugiego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu


Deklaracje wyboru prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta (osobiście, mailowo, pisemnie) w terminie do 4.12.2016.

Dane kontaktowe:
Centrum Obsługi Studenta 
ul. Robocza 4, budynek dydaktyczny pokój nr 3 
cos@wszib.com.pl

 

OGŁOSZENIE 18/16 z dnia 16.11.2016

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM REKTORA za rok akademicki 2015/2016

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM SPECJALNE na rok akademicki 2016/2017

Lista studentów, którzy otrzymali STYPENDIUM SOCJALNE na rok akademicki 2016/2017

 

Lista studentów, których WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA zostały rozpatrzone NEGATYWNIE

Lista studentów, których WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE zostały rozpatrzone NEGATYWNIE

 

OGŁOSZENIE 17/16 z dnia 20.10.2016

UWAGA STUDENCI - UBEZPIECZENIE NNW 

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS  >> pobierz

Informacje o opcji ochrona - EDU PLUS  >> pobierz

Szczególowy zakres ochrony ubezpieczeniowej - opcja ochrona EDU PLUS  >> pobierz

Druk zgłoszeniowy NNW  >> pobierz

 

OGŁOSZENIE 16/16 z dnia 18.10.2016

Terminy obron - październik 2016

 

OGŁOSZENIE 15/16 z dnia 27.09.2016

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. -  1.975 zł (jest to dochód roczny).

 

OGŁOSZENIE 14/16 z dnia 20.09.2016

Stypendia socjalne w r.a.2016/2017

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów w r.a.2016/2017

 

OGŁOSZENIE 13/16  z dnia 17.09.2016r.

Plany zajęć na semestr zimowy r.a.2016/2017 są już dostępne.
Przydział do poszczególnych grupy dla semestrów 3 i 5 będzie zamieszczony w dniu 23.09.2016 (dostępny pod planem zajęć).
Przydział do poszczególnych grupy dla semestrów 1 będzie zamieszczony w dniu 30.09.2016.

 

OGŁOSZENIE 12/16  z dnia 12.07.2016r.

W związku z pytaniami dotyczącymi specjalność, uprzejmie informujemy iż studentów (którzy rozpoczęli naukę w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości do roku akademickiego 2015/2016 włącznie) obowiązują "stare" specjalności. Specjalości reguluje Zarządzenia nr 9/2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzani i Bankowości w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014.

 

OGŁOSZENIE 11/16  z dnia 1.07.2016r.

Warsztaty uruchomione w semestrze zimowym r.a. 2016/2017: 

Administracja studia pierwszego stopnia semestr II (w semestrze zimowym semestr III) :
 - forma niestacjonarna na odległość (e-learning) – lista 

Administracja studia pierwszego stopnia semestr IV (w semestrze zimowym semestr V) :
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna na odległość (e-learning) – lista

Administracja studia drugiego stopnia semestr II (w semestrze zimowym semestr III) :
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna na odległość (e-learning) – lista

Zarządzanie studia pierwszego stopnia semestr IV (w semestrze zimowym semestr V) :
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna na odległość (e-learning) – lista

Zarządzanie studia drugiego stopnia semestr II (w semestrze zimowym semestr III):
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna na odległość (e-learning) – lista

 

OGŁOSZENIE 10/16 z dnia 15.06.2016r.

Kolejność przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Kierunek Administracja - 24.06.2016, 28.06.2016, 30.06.2016

Kierunek Zarządzanie - 23.06.2016, 24.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016, 2.07.2016

 

OGŁOSZENIE 9/16 z dnia 14.06.2016r.

Zaliczenie warunkowe/uzupełniające z Geografii ekonomicznej odbędzie się 25.06.2016, godz.16.00, budynek dydaktyczny Uczelni s.105.

 

OGŁOSZENIE 8/16 z dnia 25.05.2016 r.

Terminy obron czerwiec 2016

             Kierunek Administracja

             Kierunek Zarządzanie (aktualizacja 7.06.2016)

 

OGŁOSZENIE 7/16 z dnia 4.05.2016r.

Wybór warsztatu, języka obcego i przedmiotu na semestr zimowy r.a.2016/2017

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru warsztatu
- studia pierwszego stopnia semestr 4 - deklaracja wyboru warsztatu
- studia drugiego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru warsztatu

Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru języka/przedmiotu
- studia pierwszego stopnia semestr 4 - deklaracja wyboru warsztatu
- studia drugiego stopnia semestr 2 - deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru warsztatu.

Deklaracje wyboru prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta (osobiście, mailowo, pisemnie) 
w terminie do 29.05.2016.

Dane kontaktowe:
Centrum Obsługi Studenta 
ul. Robocza 4, budynek dydaktyczny pokój nr 3 
cos@wszib.com.pl

 
 

OGŁOSZENIE 6/16 z dnia 12.04.2016r.

Rozliczenie finansowe studentów ostatnich semestów:

- Administracja drugiego stopnia sem. 4 - tryb niestacjonarny
- Administracja drugiego stopnia sem. 4 - tryb niestacjonarny na odległość 

- Zarządzanie drugiego stopnia sem. 4 

- Zarządzanie pierwszego stopnia sem. 6

 

OGŁOSZENIE 5/16 z dnia 16.03.2016r.

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2015/2016) - dotyczy semestrów: II i IV studiów pierwszego stopnia i II studiów drugiego stopnia      

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2015/2016) - dotyczy semestrów: VI studiów pierwszego stopnia i IV studiów drugiego stopnia

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej (2015/2016)

 

Warunki zaliczenie sesji zimowej r.a.2015/2016

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/2016

 

OGŁOSZENIE 3/16 z dnia 16.03.2016r.

XVIII edycja programu "WOLONTARIAT W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM" rusza w kwietniu 2016r.

Uwaga!  Rekrutacja do XVIII edycji programu trwa do 29 marca 2016r.

 

OGŁOSZENIE 2/16  z dnia 24.02.2016r.

Administracja studia drugiego stopnia forma niestacjonarna semestr II (od semestru letniego r.a.2015/2016) specjalność Administracja Publiczna podział na grupy seminaryjne.

 

OGŁOSZENIE 1/16  z dnia 12.01.2016r.

Warsztaty uruchomione w semestrze letnim r.a. 2015/2016: 

Administracja studia drugiego stopnia semestr III (w semestrze letnim semestr IV) :
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna (e-learning) – lista 

Zarządzanie studia drugiego stopnia semestr III (w semestrze letnim semestr IV):
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna (e-learning) – lista 

 

OGŁOSZENIE 23  z dnia 18.12.2015r.

Warsztaty uruchomione w semestrze letnim r.a. 2015/2016: 

Administracja studia pierwszego stopnia semestr I (w semestrze letnim semestr II) :
 - forma niestacjonarna (e-learning) – lista 

Administracja studia pierwszego stopnia semestr III (w semestrze letnim semestr IV) :
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna (e-learning) – lista 

Administracja studia drugiego stopnia semestr I (w semestrze letnim semestr II):
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna (e-learning) – lista 

Zarządzanie studia drugiego stopnia semestr I (w semestrze letnim semestr II):
 - forma niestacjonarna – lista 
 - forma niestacjonarna (e-learning) – lista 

 

OGŁOSZENIE 22 z dnia 18.11.2015r.

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej r.a.2015/2016  

 

OGŁOSZENIE 21  z dnia 18.11.2015r.

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium rektora za rok akademicki 2014/2015

Lista studentów, których wnioski o stypendium rektora zostały rozpatrzone NEGATYWNIE

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium specjalne na rok akademicki 2015/2016

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016                    

Lista studentów, których wnioski o stypendium socjalne oczekują na rozpatrzenie                                  

Lista studentów, których wnioski o stypendium socjalne zostały rozpatrzone NEGATYWNIE                    

 

OGŁOSZENIE 20 z dnia 15.10.2015

Podział na warsztaty/projekty

kierunek:  Zarządzanie 
studia pierwszego stopnia forma niestacjonarna
studia pierwszego stopnia forma niestacjonarna na odległość
studia drugiego stopnia forma niestacjonarna

 

OGŁOSZENIE 19 z dnia 14.10.2015

UWAGA STUDENCI - UBEZPIECZENIE NNW
  - warunki ubezpieczenia    >> pobierz 
  - druk zgłoszeniowy NNW  >> pobierz 

Oferta NNW

 

OGŁOSZENIE 18 z dnia 14.10.2015

XVII edycja programu "WOLONTARIAT W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM" rusza w listopadzie 2015 r.

Uwaga!  Rekrutacja do XVII edycji programu trwa do 28 października 2015 r.

 

OGŁOSZENIE 17 z dnia 07.10.2015

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015 r. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania przypomina o możliwościach głosowania poza miejsem stałego zamieszkania.

 

OGŁOSZENIE 16 z dnia 22.05.2015 r.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA STUDIÓW ABSOLUTORIUM ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
                       11 LIPCA 2015 (SOBOTA)

GODZ: 11.00 PRÓBA-obecność obowiązkowa
GODZ: 12.00 UROCZYSTOŚĆ

MIEJSCE UROCZYSTOŚCI: CENTRUM KONGRESOWO – DYDAKTYCZNE UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 37

WPŁATA II RATY  lub  CAŁOŚCI 170 ZŁ- bez foto książki

W DNIU 30 MAJA  (sobota) GODZ: 8.00-12.00 odbiór biretów, zaproszeń, oraz już wykonanych zdjęć .
W tym dniu będzie można również wykonać zdjęcia do dyplomu. Zdjęcia będą zostawione bezpośrednio w dziekanacie nie muszą ich Państwo odbierać.

Dodatkowy koszt zdjęć na dyplom 4 szt.-20zł/6szt.-30zł. Zdjęcia są z podglądem i retuszem.

Zaproszenia dla gości otrzymują Państwo dla 5 osób oprócz absolwenta ( 3 osoby mają miejsca siedzące , 2 osoby miejsca stojące)

Wpłat mogą Państwo dokonywać również na konto do końca Maja.
NR KONTA 78 1050 1520 1000 0023 1754 2435
ORFEUSZ ANETA KACZMAREK os. Winiary 6/5 60-461 Poznań
W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz nr indeksu.

Wszystkie pytania proszę kierować do organizatora uroczystości.
Organizator : mgr Aneta Kaczmarek tel. 608 322 823/618 409 222 e-mail: absolutorium_k@wp.pl
Fotograf: Iwona Woźniak-Koprucka tel. 604 794 755

 

OGŁOSZENIE 15 z dnia 17.04.2015r.

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2014/2015) - dotyczy semestrów: II i IV studiów pierwszego stopnia i II studiów drugiego stopnia      

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2014/2015) - dotyczy semestrów: VI studiów pierwszego stopnia i IV studiów drugiego stopnia.

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej (2014/2015)

 

OGŁOSZENIE 14  z dnia 8.04.2015 r.

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium specjalne na rok akademicki 2014/2015 - decyzja podjęta w marcu 2015

 

OGŁOSZENIE 13 z dnia 1.04.2015 r.

Uwaga Studenci trybu niestacjonarnego!

Mam przyjemność poinformować, że od dnia dzisiejszego została oddana do Waszej dyspozycji platforma edukacyjna moodle, dostępna pod adresem: http://mdl.wszib.com.pl/login/index.php

Mam nadzieję, że materiały udostępnione na platformie pomogą Wam w zdobywaniu wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych, oraz pomogą  skuteczniej komunikować się z Wykładowcami i innymi Studentami WSZiB. 

Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania dotyczące funkcjowania platformy, to w dniu 8 kwietnia 2015 r. w godzinach 14.00-15.00 jestem do Waszej  dyspozycji - miejsce spotkania czat na platformie moodle. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie trudne pytania i zapewnić Wam pełne wsparcie techniczne.

Ponadto staram się na bieżąco odpowiadać na pytania pod adresem:
lassocinska_paulina@wszib.poznan.pl

 

OGŁOSZENIE 12 z dnia 1.04.2015 r.

Dzień dobry!
Informujemy, że plany zajęć udostępniane w ramach witryny Uczelni są aktualizowane (od 20.03.2015) w każdy piątek o godz. 15.00. Prosimy o zapoznanie się z ewentualnymi korektami.

 

OGŁOSZENIE 11 z dnia 11.03.2015 r.

XVI edycja programu Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim rusza w kwietniu 2015 r. 

 

OGŁOSZENIE 10 z dnia 27.02.2015 r.

Drodzy studenci.

Jak mamy nadzieję zauważyliście, staramy się być uczelnią przyjazną studentom i cały czas się dla Was zmieniamy. Modernizujemy między innymi materiały na platformie moodle – po zakończeniu będą czytelniejsze, będzie ich więcej i w nowych formach (quizy, audiobooki oraz  filmy). Część zmian mogliście już zauważyć w trakcie sesji. Bądźcie wyrozumiali i dajcie nam czas do 1 kwietnia – oddamy Wam z tym terminem wszystkie materiały!

 

OGŁOSZENIE 9 z dnia 22.01.2015 r.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji: „Partnerstwo trzech sektorów na rynku pracy – w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością”.

 

OGŁOSZENIE 8 z dnia 14.01.2015 r.

Przypominamy, że w Centrum Obsługi Studenta można odbierać karty egzaminacyjne oraz indeksy, warunkiem odbioru karty jest uregulowanie bieżących należności.

 

OGŁOSZENIE 7  z dnia 05.12.2014 r.

Zapraszamy Studentów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji trendence Graduate Barometer, które jest największym europejskim badaniem opinii studentów na tematy związane z karierą i edukacją.

Aby wziąć udział w badaniu kliknij: www.trendence-gradbarometer.eu

Szczegóły: http://www.wszib.poznan.pl/wydarzenia/ankieta-trendence-graduate-barometer-2015

 

OGŁOSZENIE 6  z dnia 04.12.2014 r.

BIURO PRAWNE DLA STUDENTÓW

W dwie soboty w miesiącu w trakcie trwania zajęć, w budynku dydaktycznym w sali 2 czynne będzie BIURO PRAWNE DLA STUDENTÓW WSZiB w Poznaniu. W godzinach 13.00-14.00 dyżurujący doradca prawny udzielać będzie BAZPŁATNYCH konsultacji i porad prawnych m. in. z zakresu:

- prawa cywilnego,

- prawa pracy,

- kwestii rodzinnych, spadkowych i administracyjnych.

Szczegóły i harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie:

http://www.wszib.poznan.pl/strefa-studenta/biuro-prawne-dla-student%C3%B3w

 

OGŁOSZENIE 5  z dnia 18.11.2014 r.

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2014/2015

 

OGŁOSZENIE 4  z dnia 14.11.2014 r.

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium rektora za rok akademicki 2013/2014

Lista studentów. których wnioski o stypendium rektora zostały rozpatrzone NEGATYWNIE

 

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium specjalne na rok akademicki 2014/2015

 

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium socjalne na rok akademicki 2014/2015                                                  (aktualizacja z dn.26.11.2014)

Lista studentów, których wnioski o stypendium socjalne zostały rozpatrzone NEGATYWNIE                                         (aktualizacja z dn.26.11.2014)

 

OGŁOSZENIE 3 z dnia 16.10.2014 r.

Studenci pierwszych semestrów  (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia) odbiór legitymacji i indeksów w Dziale Rekrutacji w godzinach urzędowania - budynek dydaktyczny

Studenci nowoprzyjęci z innej Uczelni odbiór legitymacji i indeksów w Dziale Rekrutacji w godzinach urzędowania - budynek dydaktyczny

 

OGŁOSZENIE 2 z dnia 15.10.2014 r.

Platforma MOODLE - logowanie

Studenci niestacjonarni

http://mdl.wszib.com.pl/login/index.php

Login: nr albumu

Hasło: pesel

 

Studenci niestacjonarni na odległość

http://mdl.wszib.com.pl/login/index.php

Login: nr albumu

Hasło: pesel

 

OGŁOSZENIE 1 z dnia 14.10.2014 r.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o stypendia

W każdy piątek oraz wyjątkowo w sobotę 18 października br. w godzinach 9.00-18.00 w pokoju 109 (ul. Robocza 4, budynek administracyjny) dyżurować będzie Pani Grażyna Lewandowska, która pomoże wypełniać wnioski o stypendia.