Terminy egzaminów

 

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2018/2019) - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia oraz II semestru studiów drugiego stopnia

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2018/2019) - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia

 

UWAGA!
Warunkiem odbioru karty egzaminacyjnej są uregulowane bieżące raty czesnego na dzień 10.05.2019 (dot. VI semestu studia I stopnia i IV semestru studia II stopnia)

Warunkiem odbioru karty egzaminacyjnej są uregulowane bieżące raty czesnego na dzień 10.06.2019 (dot. II i IV semestru studia I stopnia i II semestru studia II stopnia)

 

Dyżury Wykładowców

 

Administracja
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
III (sem. VI) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
Studia II stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz

 

Zarządzanie
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
III (sem. VI) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
Studia II stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz