Terminy egzaminów

 

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2017/2018) - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia i II semestru studiów drugiego stopnia

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2017/2018) - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia

 

UWAGA! Warunkiem odbioru karty egzaminacyjnej są uregulowane bieżące raty czesnego na dzień: 
10.05.2018 - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia
10.06.2018 - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia i II semestru studiów drugiego stopnia

 

 

Administracja
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
III (sem. VI) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
Studia II stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz

 

Zarządzanie
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
III (sem. VI) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
Studia II stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz