Wnioski i druki

Wnioski o finansowanie studiów

Nazwa Plik

Wniosek o stypendium socjalne

pobierz

Wniosek o stypendium specjalne

pobierz

Wniosek o zapomogę pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów dla laureatów i finalistów olimpiad - dotyczy tylko tegorocznych maturzystów pobierz
Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do przyznania świadczeń pomocy materialnych – załącznik nr 16 pobierz
Odwołanie od decyzji Dziekana – załącznik nr 17 pobierz
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – załącznik nr 18  pobierz

 

 

Pozostałe druki

Nazwa Plik
Wzór korespondencji z Władzami Uczelni pobierz

Druk wpłaty

pobierz

Druk o wydanie zaświadczenia

pobierz

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

pobierz

Wniosek o dokonanie płatnego wpisu do indeksu / karty egzaminacyjnej przez Dziekana pobierz