Opłaty

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

  • czesne – jest opłatą, którą możesz wnosić jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
  • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne
  • wpisowe - jednorazowa opłata administracyjna

 

Opłaty zawarte w Umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

Wysokość opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same.

 

Opłaty dla studentów zrekrutowanych w RA 2018/2019 dostępne są w tabelach poniżej. Studenci zrekrutowani we wcześniejszych latach zoobowiązani są do płatności zgodnie z podpisaną umową.

Kierunek Zarządzanie
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 2100 zł 420 zł 350 zł
II 2100 zł 420 zł 350 zł
II III 2250 zł 450 zł 375 zł
IV 2250 zł 450 zł 375 zł
III V 2400 zł 480 zł 400 zł
VI 2400 zł 480 zł 400 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2250 zł 450 zł 375 zł
II 2250 zł 450 zł 375 zł
II III 2400 zł 480 zł 400 zł
IV 2400 zł 480 zł 400 zł

 

Kierunek Administracja
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 1950 zł 390 zł 325 zł
II 1950 zł 390 zł 325 zł
II III 2100 zł 420 zł 350 zł
IV 2100 zł 420 zł 350 zł
III V 2250 zł 450 zł 375 zł
VI 2250 zł 450 zł 375 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2100 zł 420 zł 350 zł
II 2100 zł 420 zł 350 zł
II III 2250 zł 450 zł 375 zł
IV 2250 zł 450 zł 375 zł

 

Studia podyplomowe
Kierunek Płatność jednorazowa Płatność w 2 ratach Płatność w 10 ratach
Kadry i płace 3600 zł 1800 zł 360 zł
Administracja finansowa i kontrola skarbowa 3600 zł 1800 zł 360 zł
Windykacja należności
i negocjacje w biznesie
3600 zł 1800 zł 360 zł
Strategie i techniki sprzedaży 3900 zł 1950 zł 390 zł
Skuteczne zarządzanie stacją paliw
z akredytacją merytoryczną Polskiej Izby Paliw Płynnych
3900 zł 1950 zł 390 zł
e-Biznes 3900 zł 1950 zł 390 zł
Zarządzanie projektami
z certyfikatem PMI Global R.E.P.
4200 zł 2100 zł 420 zł

 

Wpisowe na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 0 zł 100 zł 200 zł 300 zł
Absolwenci WSZiB w Poznaniu 0 zł 300 zł

 

Konto bankowe dla studentów:

WSZiB w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.