Samorząd Studencki

Głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest pomaganie studentom oraz reprezentowanie ich w kontaktach z władzami Uczelni. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego wchodzą w skład m.in. Komisji Dyscyplinarnej, Senatu oraz Komisji Stypendialnych.

Samorząd zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych, takich jak Juwenalia. 

Członkowie Samorządu biorą udział w obradach Parlamentu Studentów RP oraz MONSSUN-u (Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych).

 

Kontakt:

samorzad@wszib.com.pl

 

Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów WSZiB:

  • Aneta Tomczak

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów WSZiB:

  • Daria Niestawska

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Studentów WSZiB:

  • Krzysztof Antończyk

Członkowie Rady Samorządu Studentów WSZiB:

  • Katarzyna Bednarek
  • Patrycja Piaszczyńska
  • Marcin Kraczek
  • Natalia Madejczyk