Samorząd Studencki

Głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest pomaganie studentom oraz reprezentowanie ich w kontaktach z władzami Uczelni. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego wchodzą w skład m.in. Komisji Dyscyplinarnej, Senatu oraz Komisji Stypendialnych.

Samorząd zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych, takich jak Juwenalia. 

Członkowie Samorządu biorą udział w obradach Parlamentu Studentów RP oraz MONSSUN-u (Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych).

 

Przewodniczący:

  • Katarzyna Baraniak

Z-ca Przewodniczącego:

  • Marcin Piątkowski
  • Marcin Kraczek

Członkowie:

  • Martyna Dobruchowska
  • Karolina Lisiewska
  • Magdalena Liske-Osiałkowska
  • Eliza Przybylska
  • Karolina Szulc

Kontakt z samorządem
e-mail: katarzyna.baraniak@wszib.com.pl