Absolutorium

Data: 
2020-09-06 12:00:00

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wytycznymi, które zostały wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  dnia 31 maja 2020 r. dotyczącymi organizacji imprez kulturalnych oraz po konsultacjach ze studentami zapadły następujące decyzje.

  1. Uroczystość z dnia 11 lipca 2020 zostaje przeniesiona na 6 września 2020 pod pewnymi warunkami:

-zniesienie zakazu organizacji tego typu uroczystości powyżej 150 osób w przestrzeni zamkniętej

-możliwość zaproszenia gości

-zniesienie konieczności zbierania danych dotyczących stanu zdrowie osób uczestniczących ( dotyczące wyłącznie kwestii SARS-CoV-2)

- zmniejszenie dystansu społecznego

- możliwość ubrania tog

 

  1. W przypadku braku zniesienia w/w  obostrzeń uroczystość odbędzie się w dniu 10 lipca 2021r

 

  1. Osoby, które kończą studia licencjackie i nie będą chciały uczestniczyć w uroczystości lipcowej 2021 z uwagi na fakt  rozpoczęcia  studiów magisterskich, wówczas opłata absolutoryjna zostanie przeniesiona na poczet przyszłej opłaty za uroczystość magisterską.

 

  1. Osoby, które nie będą mogły być obecne na uroczystości w 2021r z różnych przyczyn  oczywiście pod warunkiem przeniesienia uroczystości na ten termin, toga, biret oraz dyplom absolutoryjny zostaną wysłane na własność pod wskazany przez studenta adres.

 

  1. Wszystkie osoby, które chcą jeszcze uczestniczyć w Absolutorium, mogą dokonywać przelewu do końca lipca biorąc pod uwagę wcześniejsze podpunkty dotyczące terminu uroczystości.

 

Nr konta 78 1050 1520 1000 0023 1754 2435

Orfeusz Aneta Kaczmarek

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko WSZiB oraz adres do wysyłki zaproszeń.

Kwota przelewu. 175 zł

 

Wszystkie pytania dotyczące uroczystości proszę kierować do osoby odpowiedzialnej za jej przygotowanie:

Aneta Kaczmarek

Tel.608 322 823

email. absolutorium_k@wp.pl