Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Data: 
2019-05-18 15:30:00

Od soboty 18 maja, rozpocznie się cykl Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którą poprowadzi prof. dr hab. Hubert Witczak.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie opracowywania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej. W ramach konferencji mogą być prezentowane prace dyplomowe, które zostaną złożone i będą bronione w danym roku akademickim przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Prace dyplomowe na konferencję mogą zgłaszać promotorzy, mentorzy lub ich autorzy w terminie do 16 maja 2019 r..

Zgłoszenie powinno obejmować:

  • imię/-ona i nazwisko/a autora/ów,
  • kierunek,
  • rok i semestr studiów,
  • e-mail; informacje o mentorze/promotorze;
  • temat wystąpienia
  • prezentację multimedialną, którą należy dostarczyć w terminie do 16 maja 2019 r.

Wystąpienie podczas konferencji może trwać maksymalnie 10 minut.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji.

Harmonogram konferencji:

  • 18 maja 2019 r., godz. 15.30-17.00, sala 13 – 4sumZ/Zno
  • 19 maja 2019 r., godz. 08.30-10.00, sala 13 – 4sumA/Ano
  • 25 maja 2019 r., godz. 10.15-11.45, sala 13 – 6A/Ano
  • 26 maja 2019 r., godz. 13.45-15.15, sala 12 – 6Z/Zno

Zgłoszenia oraz prezentację należy przesłać na adres: rektorat@wszib.com.pl